Ixxenz BV


Hoofdkantoor
Henri Dunantstraat 2a
5845 BG Sint Anthonis
T 0485 - 22 51 00
[email protected]

Route Sint Anthonis
Vestiging Eindhoven
Beemdstraat 1
5653 MA Eindhoven
T 040 24 02 003
[email protected]

Route Eindhoven
Bank : NL15 RABO 0304 7050 12
BTW : NL8552 92 817 B01
KVK : 63562219

Privacyverklaring
Cookieverklaring

E-mail

Ons mailadres is [email protected]

Telefoon

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie? Bel ons op één van de volgende nummers:

Hoofdkantoor Sint Anthonis:
T 0485 22 51 00


Vestiging Eindhoven:
T 040 24 02 003


Mailen kan natuurlijk ook: [email protected]

Privacyverklaring

Introductie

ixxenz BV is een werving en selectiebureau; gespecialiseerd in technische vacatures en met name gericht op werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Als wij uw persoonsgegevens verwerken is ixxenz verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij vinden het belangrijk de privacy van kandidaten, gedetacheerden, werknemers, opdrachtgevers alsook van al onze andere relaties inclusief de bezoekers van onze website te respecteren. De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en passend beschermd. Bovendien vinden wij het belangrijk volledig en transparant te zijn. Met deze verklaring willen wij u dan ook informeren over de gegevens die wij verzamelen en verwerken, voor welke doeleinden wij dit doen, hoe wij met deze gegevens omgaan, met wie en welke partijen wij deze gegevens eventueel delen en welke rechten u heeft. Het spreekt voor zich dat ixxenz de Europese privacywetgeving (AVG) naleeft.

Voor kandidaten

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Als u zich bij ons inschrijft, via de website, op ons kantoor, via mail of indirect via een job board, zal ixxenz uw gegevens verzamelen en opnemen in haar bestand.

Bij de eerste inschrijving via de website of digitaal gaat het veelal om volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum.
 • Sociale netwerk profielen.
 • CV en informatie over uw werkervaring, opleidingen, cursussen, stages etc.
 • Eventueel een aanvullende motivatiebrief.
 • Wij hebben niet de intentie andere dan hierboven vermeldde gevoelige of bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Wanneer u desondanks toch dergelijke persoonsgegevens met ons deelt (bijvoorbeeld door het toezenden van een pasfoto, of informatie over uw gezondheid of geloofsovertuiging met ons deelt, dan geeft u ons door deze handeling ondubbelzinnig toestemming deze gegevens te verwerken.)

Bij een nadere (persoonlijke) kennismaking wordt dit aangevuld met:

 • Gegevens die van belang kunnen zijn om uw geschiktheid te kunnen beoordelen, zoals bijvoorbeeld referenties, diploma’s en/of getuigschriften.
 • Gegevens over uw persoonlijke wensen, beschikbaarheid, salariswens etc.
 • Extra gegevens die u aan ixxenz verstrekt zoals bijvoorbeeld een pasfoto of informatie over uw hobby´s.

Aanvullende gegevens als er een arbeidsovereenkomst gesloten wordt:

 • Kopie van het ID bewijs, BSN, bankrekeningnummer, nationaliteit en eventuele werkvergunning.
 • Overige gegevens voor de personeelsadministratie, salaris- en verzuimregistratie.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

 • Voor de bemiddeling naar een bestaande nieuwe baan op basis van werving & selectie detachering, als ZZP of payrolling.
 • Om uw geschiktheid te kunnen beoordelen voor de vacature waarop u gesolliciteerd hebt.
 • Om uw geschiktheid te kunnen beoordelen bij het matchen bij nieuwe toekomstige vacatures.
 • Om u te kunnen adviseren met betrekking tot uw loopbaan.
 • Om u op de hoogte te brengen van mogelijk interessante vacatures.
 • Voor de administratie ten aanzien van de gesloten arbeids- en bemiddelingsovereenkomst.
 • Voor nieuwsbrieven en direct marketing.
 • Voor interne kwaliteitsdoeleinden.
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie.
 • Om u te kunnen benaderen als wij uw gegevens indirect hebben verkregen van bijvoorbeeld een vacaturesite waarop u zich heeft ingeschreven.

Voor (potentiele) opdrachtgevers

Als opdrachtgever van ixxenz verzamelen en gebruiken wij informatie van u en uw organisatie met als doel de overeengekomen diensten te verlenen voor het vinden van kandidaten die passen bij uw organisatie. Het gaat om een beperkte hoeveelheid persoonlijke gegevens, zoals naam, telefoonnummer, emailadres, sociale netwerkprofielen en functie. De overige gegevens bevatten communicatie over de overeengekomen dienst.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?

 • Voor de bemiddeling van kandidaten zoals contractueel overeengekomen.
 • Om u te kunnen adviseren met betrekking tot de juiste kandidaat.
 • Om u op de hoogte te brengen van mogelijk interessante kandidaten.
 • Voor de administratie ten aanzien van de gesloten arbeids- en bemiddelingsovereenkomst.
 • Voor nieuwsbrieven en direct marketing.
 • Voor interne kwaliteitsdoeleinden.
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie.
 • Om u te kunnen benaderen als wij uw gegevens indirect hebben verkregen van bijvoorbeeld een vacaturesite waarop u uw vacature heeft aangemeld.

Voor bezoekers website

Onze website is privacyvriendelijk ingericht. ixxenz maakt gebruik van cookies en statistieken (google analytics) om te onderzoeken hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons de site te verbeteren. Lees meer hierover in onze cookieverklaring.

Bewaartermijn

ixxenz verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens conform de NVP sollicitatiecode die voor externe bemiddelingsbureaus een bewaartermijn van maximaal vijf jaar vastlegt. Wij zullen u tijdig contacteren om uw toestemming te vragen deze termijn nogmaals te verlengen. Door bepaalde wettelijke verplichtingen die op ixxenz rusten, zullen bepaalde gegevens voor langere tijd bewaard moeten worden. Dit is aan de orde als wij een overeenkomst met elkaar aangaan. Om u als werknemer in dienst te nemen, u te detacheren bij een van onze opdrachtgevers of met u als opdrachtgever een bemiddelingstraject starten. Daardoor gaan wij ook een financiële en fiscale relatie met elkaar aan. En dan zullen wij bepaalde gegevens 7 tot 10 jaar moeten bewaren in onze administratie. Bijvoorbeeld uw loonbelastingverklaring, BSN en kopie identiteitsbewijs.

Delen met anderen

ixxenz verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden voor werkgerelateerde diensten waarvoor u de hulp van ixxenz hebt aanvaard. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bemiddeling richting een potentiële werkgever, om administratieve uitvoering van de arbeidsovereenkomst of om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting. Wij delen alleen die persoonsgegevens die nodig zijn.

Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen door onze IT leveranciers die in Nederland gehuisvest zijn. Met hen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin zij garanties bieden om uw persoonsgegevens conform de eisen vanuit de privacywetgeving optimaal te beschermen.

Website

ixxenz maakt gebruik van cookies en statistieken (google analytics) om te onderzoeken hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons de site te verbeteren. Lees meer hierover in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, kopie vragen, of uw toestemming intrekken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maar ook om uw toestemming voor verwerking in te trekken en een kopie in elektronisch formaat van uw gegevens te mogen ontvangen (het zogenaamde recht op dataportabiliteit). Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens correct en up-to-date zijn en blijven. In het geval dat u een account op onze website heeft aangemaakt kunt u uw contactgegevens en CV updaten c.q. vervangen. Wilt u zich uitschrijven, uw account beëindigen, uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken of een kopie van uw gegevens ontvangen, stuur dan een mail aan [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk en binnen maximaal vier weken reageren op uw verzoek.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring van mei 2018. Controleer daarom regelmatig deze verklaring voor mogelijke wijzigingen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ixxenz via:

ixxenz BV Henri Dunantstraat 2a, 5845 BG Sint Anthonis
T 0485 22 51 00
E [email protected]